olivin

Акумулираща камина - от вътре.Топлината се акумулира в специален акумулатор , който се намира над горивната камера. Изработен е от материала оливин.

Технически данни

производител Nordpeis Норвегия