Камини и горивни камери

LONDON с рамка от стъкло

SALZBURG M

Камини-печки, комини

елемент с термометър

двустенен елемент 45 градуса

Аксесоари

ПРЕДПАЗНА СТЕНА

КАТАЛОГ НА ПРИБОРИ ЗА КАМИНИ