ПРЕДПАЗНА СТЕНА

Служи да предпази запалими материали зад камината и същевременно подобрява топлообмена.

Технически данни

производител Nordpeis